Općina Josipdol

grb140x180

PRIOPĆENJE VEZANO ZA MEDIJSKE NAPISE O PROBLEMATICI ODVODNJE U OGULINSKOJ ULICI U JOSIPDOLU

REPUBLIKA HRV ATSKA
KARLOV AČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: O l 0-0 1118-0 ll 18
Ur.br: 2133/13-02-18-02
Josipdol, 26. ožujka 2018. godine

PRIOPĆENJE
VEZANO ZA MEDIJSKE NAPISE O PROBLEMATICI ODVODNJE U OGULINSKOJ
ULICI U JOSIPDOLU

“Voda u podrumima – općina ne mari”

Priopćenje.pdf

Promjena veličine fonta