Općina Josipdol

grb140x180

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Priprema otvorenog postupka javne nabave:

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9, stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE

ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE MRTVAČNICE U GROBLJU OŠTARIJE

Općina Josipdol , u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti –

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE MRTVAČNICE U GROBLJU OŠTARIJE

Nacrt dokumentacije o nabavi je objavljen u EOJN-u

Promjena veličine fonta