Općina Josipdol

grb140x180

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

 

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Datum objave: 31. 07. 2017.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 15. 09. 2017.

 

OSNOVNI DOKUMENTI ZA PROVEDBU POZIVA

 


 

Odluka o raspisivanju Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2018. godinu

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2018. godinu – Upute za prijavitelje

Pravilnik o općim uvjetima izbora, utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije

Kriteriji za vrednovanje, ocjenu i odabir programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije

 

PRIJAVNI OBRASCI

Prijavnica br. 1: Programi glazbene, plesne, dramske i kazališne umjetnosti

Prijavnica br. 2: Programi književno-nakladničke, knjižnične djelatnosti i organizacije književnih akcija i manifestacija

Prijavnica br. 3: Programi muzejsko-galerijske djelatnosti i likovnih umjetnosti

Prijavnica br. 4: Programi novih medija, fotografije, filma i kinematografije

Prijavnica br. 5: Programi očuvanja zavičajne tradicijske baštine

Prijavnica br. 6: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Prijavnica br. 7: Programi uređenja i opremanja ustanova i udruga kulture

 

OSTALA DOKUMENTACIJA – OBRASCI

Obrazac za formalnu provjeru prijava

Obrazac za stručno kvalitativno vrednovanje i ocjenu prijava

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Ugovora o sufinanciranju – programske djelatnosti u kulturi

Obrazac Ugovora o sufinanciranju – zaštita kulturnih dobara, uređenje i opremanje

Obrazac za programsko i financijsko izvješće – programske djelatnosti u kulturi

 

Obrazac za programsko i financijsko izvješće – zaštita i obnova kulturnih dobara, opremanje

Promjena veličine fonta