Općina Josipdol

grb140x180

Poziv za dostavu ponuda E-JN-2/2020

image_printVerzija za ispis
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:  406-01/20-01/02
URBROJ:  2133/13-01-20-01
Josipdol,  05. ožujka 2020.  godine
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-2/2020
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu robe i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, objavljuje
POZIV I  DOKUMENTACIJU O NABAVI ZA NABAVU OPREME I USLUGA
U SKLOPU PROJEKTA WIFI4EU

 
Poziv na dostavu ponude (ispravak 10.03.2020.).pdf
Poziv na dostavu ponude.pdf(staro)
Shematski prikaz WiFi4EU mreže_Josipdol.docx
Tehničke_specifikacije_Josipdol .xlsx
Troškovnik_Ponudbeni_list_Josipdol.xlsx

 

Promjena veličine fonta