Općina Josipdol

grb140x180

Poziv na dostavu ponuda za uređenje javne površine sa dječjim igralištem E-JN-10/2019

image_printVerzija za ispis
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:  406-01/19-01/010
URBROJ:  2133/13-01-19-01
Josipdol,  29. srpnja 2019.  Godine
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-10/2019
Gospodarski subjekt:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Javni naručitelj: Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol,  matični broj naručitelja: 2619288, OIB: 65506283455.
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 12/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu robe i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
NAPOMENA: U ovom postupku jednostavne nabave primijenjene su i neke odredbe Zakona o javnoj nabavi pa ih ponuditelj mora zadovoljiti – poštivati.
Početak postupka jednostavne nabave smatra se danom slanja Poziva na dostavu ponuda.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
a) Predmet nabave:  IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU JAVNE POVRŠINE  SA DJEČJIM IGRALIŠTEM U CENTRU NASELJA OŠTARIJE sukladno troškovniku iz dijela II. Ovog poziva.
b) Evidencijski broj nabave: E-JN-10/2019
c) Procijenjena vrijednost nabave:  300.000,00  kuna bez PDV-a
2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
 
Poziv.doc
Troškovnik.docx
Promjena veličine fonta