Općina Josipdol

grb140x180

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na adaptaciji poslovne zgrade u Oštarijama E-JN-11/2019

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Javni naručitelj: Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol, matični broj naručitelja: 2619288, OIB: 65506283455.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 12/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu robe i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

NAPOMENA: U ovom postupku jednostavne nabave primijenjene su i neke odredbe Zakona o javnoj nabavi pa ih ponuditelj mora zadovoljiti – poštivati.
Početak postupka jednostavne nabave smatra se danom slanja Poziva na dostavu ponuda.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
a) Predmet nabave: IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI POSLOVNE ZGRADE U OŠTARIJAMA sukladno troškovniku iz dijela II. Ovog poziva.
b) Evidencijski broj nabave: E-JN-11/2019
c) Procijenjena vrijednost nabave: 450.000,00 kuna bez PDV-a

Pozivna dostavu ponuda.doc

Troškovnik.xlsx

Promjena veličine fonta