Općina Josipdol

grb140x180

Ponovljeni postupak javne nabave za izvođenje radova na Starom gradu Modrušu – E-JN-6/2019

image_printVerzija za ispis
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/19-01/06
URBROJ: 2133/13-01-19-01
Josipdol, 23. Srpnja 2019. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Gospodarski subjekt:

Javni naručitelj: Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol, matični broj naručitelja: 2619288, OIB: 65506283455.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 12/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu robe i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

NAPOMENA: U ovom postupku jednostavne nabave primijenjene su i neke odredbe Zakona o javnoj nabavi pa ih ponuditelj mora zadovoljiti – poštivati.

Početak postupka jednostavne nabave smatra se danom slanja Poziva na dostavu ponuda.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

a) Predmet nabave: SANACIJA l REKONSTRUKCIJA BRANIČ KULE STAROG

GRADA MODRUŠA- RADOVI U 2019. godini, sukladno troškovniku iz dijela ll.

Ovog poziva.

b) Evidencijski broj nabave: E-JN-6/2019

e) Procijenjena vrijednost nabave: 180.000,00 kuna bez PDV-a

Poziv na dostavu ponuda.pdf

Troškovnik.pdf

Promjena veličine fonta