Općina Josipdol

grb140x180

ODLUKA o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Josipdol

Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinsk i načelnik
Klasa: 022-06/ 16-0 I /27
Urbroj: 2133/ 13-01-16-0 I
Josipdol , 15. rujna 2016. godine

ODLUKA
o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka

u Osnovnoj školi Josipdol

odluka.pdf

Promjena veličine fonta