Općina Josipdol

grb140x180

OČITOVANJE NAČELNIKA OPĆINE JOSIPDOL NA KOMENTARE SA DRUŠTVENIH MREŽA

OČITOVANJE

NAČELNIKA OPĆINE JOSIPDOL

NA KOMENTARE SA DRUŠTVENIH MREŽA

Nakon emitiranja priloga TV4Rijeke, na društvenim mrežama se povela neprimjerena rasprava o nepružanju pomoći Općine Josipdol potrebitima. Neki komentari su u međuvremenu izbrisani te ne bismo ulazili u sadržaj istih već Vam nudimo očitovanje Načelnika Općine Josipdol o poduzetim mjerama pomoći dotičnoj gospođi te nam je žao što moramo imena osoba iznositi u javnost.

Očitovanje:

Poštovane i Poštovani,

Ponukan otvorenom raspravom po TV prilogu o obilasku gospođe Slobodanke Rendulić te nastavno na iznesene konotacije očitujem se kronološki  kako slijedi:

  • Općina Josipdol u rujnu 1996. godine po zamolbi gospođe Rendulić zbog prokišnajvanja krova i teške materijalne i financijske situacije osigurala je pomoć u kupnji 30 komada 8-valnih salonit ploča, 3 role bitumenske ljepenke i 50  komada vijaka za salonit,

  • Općina Josipdol iste godine oslobodila je gospođu Rendulić obveze plaćanja komunalne naknada što je za protek vremena do danas ukupan iznos 1.296,00 kn,

  • Općina Josipdol zbog socijalnog statusa gospođu Rendulić oslobađa plaćanja odvoza komunalnog otpada što je za protek od 11 godina do danas iznos 1.584,00 kn,

  • Općina Josipdol po novoj zamolbi gospođe Rendulić u desetom mjesecu 2011. Godine ponovno osigurava kupnju i dostavu 4 role rubit ljepenke u iznosu od 392,00 kn,

  • Općina Josipdol po zamolbi gospoođe  Rendulić zbog neosvjetljenosti  pristupa i objekta na osami, a po preporuci komunalnog redara osigurava instaliranje petog vodiča i osigurava postavljanje rasvjetnog mjesta na pristupu do stambenog objekta, a vrijednost radova iznosila je  2.200,00 kn,

  • prema dostupnim podacima najmanje u dva navrata gospođi Rendulić dodijeljena je pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama,

  • u više navrata gospođa Ruža Magdić, djelatnica Općine, nudila je pomoć u odjeći i obući, što je gospođa Rendulić odbila,

  • sa 1. travnjem 2016. godine započeo je projekt pomoći za starije i nemoćne na području Općine Josipdol. U planiranoj pomoći bila je i gospođa Rendulić i istu je odbila izrekom da za sada nema potrebe za pomoć u kući ali ako ista  bude potrebna da će se naknadno javiti u Općinu  Josipdol, gospođi Magdić.

Napominjem da je gospođa Slobodanka Rendulić u stalnom kontaktu sa gospođom Ružom Magdić, komunalnim redarom u Općini Josipdol, zaduženom za rad na terenu za pomoć i brigu o starima i nemoćnima. O svim detaljima vezano za gornja pojašnjenja informacije može dobiti u Općini Josipdol ili u komunikaciji sa gospođom Magdić.

Svjesni smo situacije da u našem okruženju živi veći broj naših sumještana u teškim uvjetima obzirom na stambeno pitanje i materijalno financijsko stanje. Nastojimo pomoći svima koliko god nam to dozvoljavaju zakonske i proračunske mogućnosti, po saznanju ili po zamolbi i u sklopu  Socijalnog programa, a na temelju jedinih relevantnih podataka dobivenih od Centra za socijalnu skrb.
Na kraju nadam se da sam Vam barem približno uspio pomoći u Vašim daljnjim raspravama i prosudbama. Podržavam inicijativu svih udruga za pomoć i brigu o starima i nemoćnima u svim segmentima.

Vođen svojim osobnim načelima i načinu rada i u budućim potrebama iznalaziti će se načini i oblici pomoći našim sumještanima u okviru zakonskih ovlasti i proračunskim mogućnostima  te  dostavljati izvješća o istom bez imenovanja korisnika i bez bilo kakve samopromocije mene kao pojedinca i institucije koju predstavljam.

Načelnik:
Zlatko Mihaljević, ing.građ.

Promjena veličine fonta