Općina Josipdol

grb140x180

Obavijest o zabrani sklapanja ugovora o Javnoj nabavi

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KARLOVAČKA
OPĆINA JOSIPDOL
Josipdol, 29. prosinca 2017. godine

Sukladno odredbama članka 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“ broj: 120/2016) javni naručitelj, Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol,

OBJAVLJUJE

da radi sprječavanja sukoba interese ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom USLUŽNI OBRT TURKALJ, vlasnice Ivanke Turkalj, iz Josipdola, Karlovačka ulica 29.

Načelnik:
Zlatko Mihaljević, ing.građ.

Obavijest.pdf

Promjena veličine fonta