Općina Josipdol

grb140x180

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjaju postupka evidetiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

 

JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjaju postupka

evidetiranja nerazvrstanih cesta

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta:

1. Šušnjevo Selo u naselju OŠTARIJE, i to na k.č.br. 4080, 4115, 3191, 3141, te dijelovima k.č.br. 4505, 3222, 3167, u k.o. OŠTARIJE

2. Čakovac Oštarski u naselju OŠTARIJE, i to na k.č.br. 3075/4, te dijelovima k.č.br. 3047/4, 3047/3, 3047/2, 3049/2, 3049/3, 3049/4, 3050, 3055, 3053, 3052, 3060, 3075/2, 3075/5, 3075/1, 3078, 3079, 3081, 3041, 3040, 3039, 3036/1, 3038, 3012/2, 3086, 3087, 3088/2, 3088/1, 3090, 3048, 3049/4;

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

 

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Josipdol.

 

Geodetski elaborat izvedenog stanja Šušnjevo Selo i Čakovac Oštarski izradit će tvrtka GEOVID d.o.o. za geodetske usluge, Poljanička 6c, Poljanica Bistranska.

 

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta započeto je  21.10.2019. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Gorana Ćorića, dipl.ing.geod. (ovl. Br. GEO 1284) iz tvrtke GEOVID d.o.o., Poljanička 6c, Poljanica Bistranska, OIB: 71716609839, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 11.11 2019. godine u radnom vremednu od 9:00-10:00 sati u prostorijama Općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, Josipdol.

Promjena veličine fonta