Općina Josipdol

grb140x180

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u Josipdolu, Karlovačka ulica

image_printVerzija za ispis

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA JOSIPDOL

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 940-01/17-01/ 36

UR.BROJ: 2133/13-01-17-01

JOSIPDOL, 30. lipnja 2017. godine

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je

izvedena nerazvrstana cesta u Josipdolu, Karlovačka ulica

1. NC JOSIPDOL broj 17. – DRŽAVNA DESTA D-23- GROBLJE JOSIPDOL-PRISTUPNA

CESTA PREMA GROBLJU JOSIPDOL – k.č.br. 150, k.o. Josipdol

 

2. NC JOSIPDOL broj 18. – DRŽAVNA CEST A D-23 – ODVOJAK

KARLOVAČKA ULICA – k.č.br. 156/3 , k.o. Josipdol

 

Općina Josipdol, kao nositelj prava upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol, započinje se postupkom evidentiranja navedene nerazvrstane ceste u Josipdolu.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta započelo je u ožujka obilježavanjem granica zemljišta kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inžinjera Marko Jukić, dip.ing.geod., ispred tvrtke GEMARK GGA j.d.o.o. iz Zagreba, Cetinska 15.

Nositelj prava na nekretninama koja neposredno graniči sa zemljištem mogu izvršiti uvid geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 10. srpnja 2017. godine od 08,00 do 9,00 sati u prostorijama vijećnice Općine Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

Promjena veličine fonta