Općina Josipdol

grb140x180

Javni poziv Ministarstva turizma

image_printVerzija za ispis

Poštovani,

Ministarstvo turizma RH objavilo je danas na svojim web stranicama (http://www.mint.hr/javni-pozivi-11414/11414) Javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva na koji se prijaviti mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Javni poziv za kandidiranje projekata

Otvoren do 20. 3. 2018.

Dokumentacija:

  • JAVNI POZIV /.pdf
  • PROGRAM /.pdf
  • Upute za prijavitelje /.pdf
  • Upute za ispunjavanje prijave /.pdf
  • Obrazac prijave KTG/18 /.pdf
  • Obrazac opisa projekta /.docx
  • Obrazac proračuna /.xlsx
  • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
  • Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava /.docx
  • Konačno izvješće o završetku projekta /.docx

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redoslijedu zaprimanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Zadnji dan za slanje upita je 20. ožujka 2018. godine

Promjena veličine fonta