Općina Josipdol

grb140x180

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Josipdol

image_printVerzija za ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/17-01/ 04
URBROJ: 2133/13-02-17-01
Josipdol, 31. siječnja 2017.  godine

 

Na temelju članka 6.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/2015) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 1/2016) Općinski načelnik Zlatko Mihaljević, ing.građ. objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na

području Općine Josipdol

 

 

Objava natječaja.docx

Objava natječaja.pdf

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA.docx

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU.doc

OBRAZAC PRIJAVE ZA DODJELU POTPORE.docx

OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA  ZA FINANCIRANJE UDRUGA.doc

OBRAZAC ŽIVOTOPISA.doc

Upute za prijavitelje za javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama u 2017. godini.doc

Promjena veličine fonta