Općina Josipdol

grb140x180

Javna raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II

image_printVerzija za ispis
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
KLASA: 350-01/19-01/01
URBROJ: 2133/13-02-19-18
Josipdol, 25. rujna  2019. godine
Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke Općinskog načelnika, KLASA: 350-01/19-01/01, URBROJ: 2133/13-01-19-17 od 25.  rujna 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Josipdol objavljuje

Javnu raspravu
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II

Promjena veličine fonta