Općina Josipdol

grb140x180

J A V N I N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol, KLASA: 021-05/19-01/021-05/19-01/10, URBROJ: 2133/13-01-19-01 od  21. listopada  2019. godine, Općinsko vijeće Općine Josipdol na  15. sjednici održanoj  21. Listopada 2019. godine objavljuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području

Općine Josipdol

 
Tekst natječaja.docx
Uredba o načinu izračuna početne zakupnine (Vlada RH).docx
Popis čestica(ispravak27.12.2019.).docx
Tablica priloga 1 i 2 za zakup poljoprivrednog zemljišta.docx
Gospodarski program za zakup poljoprivrednog zemljišta – Obrazac 1.docx
Obrazac ponude za zakup.docx
Izjave uz natječaj.docx
Promjena veličine fonta