Općina Josipdol

grb140x180

Savjet mladih

Izvješće o listi kandidata koji ispunjavaju uvijete za izbor u Savjet mladih

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 022-06/18-01/08
UR.BROJ: 2133/13-02-18
Josipdol,  8. travnja 2019. godine

Temeljem članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj: 41/2014) i  članka 9. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 6/2019 ) Jedinstveni upravni odjel utvrđuje i objavljuje

 

IZVJEŠĆE O PROVJERI FOMRALNIH UVJETA

I

LISTU KANDIDATA

KOJI ISUPNJAVAJU UVJETE  ZA IZBOR U

SAVJET  MLADIH OPĆINE  JOSIPDOL

Vijesti

Članovi

Savjet mladih Općine Josipdol

Filip Franjković, predsjednik

Luka Božičević, zamjenik predsjednika

Antonio Juričić

Natalli Zorkić

Valentino Zorkić

Tea Belančić

Glorija Graovac

Tea Grba

Doroteja Palijan

Marija Mihaljević

Promjena veličine fonta