Općina Josipdol

grb140x180

Groblja i grobne naknade

GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

GROBLJE JOSIPDOL

GROBAR IVICA GRAČANIN –  KONTAKT:  098-318-564

Položajni nacrt .pdf (uvećati)

 

GROBLJE OŠTARIJE

GROBAR ZORKO MIHALJEVIĆ – KONTAKT: 098 -318-569

Položajni nacrt .pdf (uvećati)

 

GROBLJE CEROVNIK – NOVO GROBLJE

GROBAR  ZDRAVKO KOSANOVIĆ – KONTAKT: 099-255-1935

Položajni nacrt .pdf (uvećati)

 

GROBLJE CEROVNIK – STARO GROBLJE

GROBAR  ZDRAVKO KOSANOVIĆ – KONTAKT: 099-255-1935

Položajni nacrt .pdf (uvećati)

 

GROBLJE MODRUŠ – KOCALJ

GROBAR IVICA GRAČANIN –  KONTAKT:  098-318-564

Položajni nacrt .pdf (uvećati)

 

GROBLJE MODRUŠ – GRADINA

GROBAR IVICA GRAČANIN –  KONTAKT:  098-318-564

Položajni nacrt .pdf (uvećati)

 

GROBLJE KLIPNO BRDO

GROBAR ČEDO MANOJLOVIĆ – KONTAKT: 099-687-7448

Položajni nacrt .pdf (uvećati)

 

GROBLJE POPOVIĆI

GROBAR ČEDO MANOJLOVIĆ – KONTAKT: 099-687-7448

Položajni nacrt .pdf (uvećati)

 

GROBLJE PODVELJUN

GROBAR ČEDO MANOJLOVIĆ – KONTAKT: 099-687-7448

 

 

GROBLJE VOJNOVAC – ŠUPICE

GROBAR IVICA GRAČANIN –  KONTAKT:  098-318-564

Ostale objave

Odluka o određivanju naknade za koristenje mrtvacnice

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik Klasa: 022-06/20-01/ 02 Ur.br: 2133/13-01-20-01 Josipdol,  20. siječnja  2020. godine Temeljem članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 24/2018 ) Općinski načelnik Zlatko Mihaljević, dana 20. siječnja 2020.   godine donosi   ODLUKU o

OPŠIRNIJE

Cjenik pogrebnih usluga

Cjenik pogrebnih usluga.pdf Odluka o određivanju naknade za koristenje mrtvacnice.pdf Obrazac zahtjeva za dodjelu grobnog mjesta.doc Obrazac zahtjeva za izvođenje radova na groblju.docx CIJENA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE  JOSIPODL CIJENIK POGREBNIH USLUGA

OPŠIRNIJE

GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL GROBLJE JOSIPDOL GROBAR IVICA GRAČANIN –  KONTAKT:  098-318-564 Položajni nacrt .pdf (uvećati)   GROBLJE OŠTARIJE GROBAR ZORKO MIHALJEVIĆ – KONTAKT: 098 -318-569 Položajni nacrt .pdf (uvećati)   GROBLJE CEROVNIK – NOVO GROBLJE GROBAR  ZDRAVKO KOSANOVIĆ – KONTAKT: 099-255-1935 Položajni nacrt

OPŠIRNIJE

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , 47303 Josipdol, 

OIB: 6550628345, MB: 2619288

Poslovni račun: HR32 2400008 1817200003, Karlovačka banka

Tel: 047/581-298, 047/581-633, Fax:047/581-609, 

e-mail:opcina@josipdol.hr

uredovno vrijeme: 

Ponedjeljak, 11,00 – 14,00 sati,  

Četvrtak, 08,00 – 10,00 sati 

 dnevni odmor: 11,00-13,00 sati

Općinsko vijeće

20. sjednica Općinskog vijeća

ODLUKA o  prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju  Proračuna općine Josipdol za 2020. godinu.pdf Općina Josipdol- polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna 2020-1.xls ODLUKA o  prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju  Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2020. godinu.pdf Dječji vrtić Josipdol – polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog

Opširnije »

Održana 18. sjednica Općinskog vijeća

Dana 29. svibnja 2020. godine održana je 18. sjednica Općine Josipdol sa obimnim dnevnim redom. Na sjednici je prihvaćeno Godišnje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2019. godinu. Proračun  Općine Jospdol je ostvaren u iznosu od 15.397.861,21 kn, a rashodi u iznosu od 14.053.543,43

Opširnije »

Jedinstveni upravni odjel

Službenici:

IVANKA TURKALJ – pročelnica
-službenik za informiranje
NATALIJA BOKULIĆ – referent prihoda
– osoba zadužena za nepravilnosti
BORIS ILOVAČA – komunalni redar – 098-318-854
IVANA RENDULIĆ – Računovođa

Općinski načelnik

Općinski načelnik

Zlatko Mihaljević

 zamjenik

Nikica Jagnjić.

Odluka o korištenju javnih površina u Oštarijama u Dane proslave Velike Gospe od 14.-16.8.2020. godine

REPUBLIKA HRV ATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 022-01 /20-01/ 03 Ur.br: 2133/13-01-20-01 Josipdol, 7. kolovoza 2020. godine Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 , 144/12, 19/13, 137/

Opširnije »
Promjena veličine fonta