Općina Josipdol

grb140x180

OBAVIJEST ZA RODITELJE O ODRŽAVANJU RODITELJSKOG SASTANKA I POČETKU ODRŽAVANJA KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE (MALA ŠKOLA)

OBAVIJEST ZA RODITELJE O ODRŽAVANJU RODITELJSKOG SASTANKA I POČETKU ODRŽAVANJA KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE (MALA ŠKOLA), u pedagoškoj 2020./2021.godini   Roditeljski sastanak za roditelje djece koja će pohađati kraći program predškole (Malu školu) održat će se u :  SRIJEDU 30.09.2020. s početkom u 16:30 sati u prostorijama...

U sklopu projekta „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“ održano je stručno predavanje psihologinje mr. Nade Žanko, iz Zagreba, na temu TANTRUM-burno reagiranje djeteta bijesom.

U sklopu projekta „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“ planirana su i osigurana sredstva za stručno usavršavanje odgojiteljica Dječjeg vrtića Josipdol. 30.travnja 2019. u prostorijama općine Josipdol održano je prvo predavanje, na temu: TANTRUM-burno reagiranje djeteta bijesom. Poklopilo se da se na dan održavanja predavanja obilježavao...

JAVNI NATJEĈAJ ZA UPIS DJECE U DJEĈJI VRTIĆ JOSIPDOL za 2018/2019. pedagošku godinu Javni natječaj

DJEĈJI VRTIĆ JOSIPDOL Karlovaĉka 17 b 47303 Josipdol KLASA:601-05/18-01/17 URBROJ: 2133-80-01-18-01 Josipdol, 14.05.2018. Temeljem ĉl. 1 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke o naĉinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Djeĉji vrtić Josipdol KLASA: 021-05/18-01/06, URBROJ: 2133/13-04-04...

Promjena veličine fonta