Općina Josipdol

grb140x180

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski Načelnik KLASA: 320-01/19-01/02 URBROJ: 2133/13-01-19-01 Josipdol, 21. veljače 2019. godine U svrhu provođenja javnih natječaja za zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općinski načelnika dana 21. veljače 2019. godine, objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA...

Poziv

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 551-01/18-01/01 URBROJ: 2133/13-02-18 -01 Josipdol, 6. kolovoza 2018. godine Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ:524-06-02-01/1-18-347, od 11. srpnja  2018.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji...

Poziv Ministarstva gospodarstva na edulaciju za povlačenje sredstava iz EU fondova

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive vrijedne ukupno 68 milijuna kuna Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva: https://www.youtube.com/watch?v=0laTHIMZ3us&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=tqc48QczTmc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=jSXVVS24RR0&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=meoiQE94HLY&feature=youtu.be Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 27. srpnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za...

Promjena veličine fonta