Općina Josipdol

grb140x180

Poziv na Javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA:  010-01/20-01/19 URBROJ: 2133/ 13-01-20-01 Josipdol,  5. Lipnja  2020. godine Temeljem članka 48. Stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: ) Načelnik Općine Josipdol objavljuje PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU O STATUSU I OBNOVI ...

Poziv na Javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA:  010-01/20-01/19 URBROJ: 2133/ 13-01-20-01 Josipdol,  4. ožujka 2020. godine   Temeljem članka 48. Stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: ) Načelnik Općine Josipdol objavljuje JAVNU RASPRAVU O STATUSU I OBNOVI ...

Poziv na Javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA:  010-01/20-01/19 URBROJ: 2133/ 13-01-20-01 Josipdol,  4. ožujka 2020. godine   Temeljem članka 48. Stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: ) Načelnik Općine Josipdol objavljuje JAVNU RASPRAVU O STATUSU I OBNOVI ...

Poziv na Javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA: O 1 0-01 /20-01 /07 URBROJ: 2133/13-02-20-01 Josipdol, 29. siječnja 2020. godine     Općinski načelnik Općine Josipdol poziva Vas na JAVNU RASPRAVU O prijedlogu djelatnosti oporabe medicinskog otpada zaprimljenog od tvrtke BIO SOLUTION D.O.O. u...

Javna raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL KLASA: 350-01/19-01/01 URBROJ: 2133/13-02-19-18 Josipdol, 25. rujna  2019. godine Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke Općinskog načelnika, KLASA: 350-01/19-01/01, URBROJ: 2133/13-01-19-17 od 25.  rujna 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel...

Promjena veličine fonta