Općina Josipdol

grb140x180

Adresar sakupljača posebnih kategorija otpada

image_printVerzija za ispis

Ambalažni otpad

Električni i elektronički otpad


Otpadne gume


Otpadna ulja


Otpadna vozila


Otpadne baterije i akumulatori


Otpad koji sadrži azbest


Ostale posebne kategorije otpada

AMBALAŽNI OTPAD

Popis aktivnih sakupljača ambalažnog otpada

 

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD

KONTAKTI I ADRESE ZA PREUZIMANJE EE OTPADA
I. PREZIMANJE EE OTPADA OD POSJEDNIKA PUTEM TELEFONSKOG POZIVA / PRIJAVE OVLAŠTENOM SKUPLJAČU
EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti
(ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.). EE otpad skupljač je dužan preuzeti najduže unutar 30 dana od poziva.
Skupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se za građane bez naplate.
OVLAŠTENI SKUPLJAČI (nositelji koncesije):
Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme iz Dodatka I.B Pravilnika o gospodarenju otpadnim
električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09),  mase veće od 30 kg, za cijelo
područje Republike Hrvatske, posjednici EE otpada (kućanstva i pravne osobe)  mogu naručiti besplatan odvoz pozivom na:

Sabirni centri za sakupljanje EE otpada u Karlovačkoj Županiji

MLADEN FRKOVIĆ – obrt
Belajske Poljice 2/D
47 000 Karlovac
Tel: 099/ 7337-315

EE OTPAD MOŽE SE I OSOBNO PREDATI U SABIRNE CENTRE NA SLJEDEĆIM ADRESAMA:
Preporuča se prethodno nazvati telefonski broj naznačen u tablici :

OTPADNE GUME

Popis aktivnih sakupljača otpadnih guma.pdf

 

OTPADNA ULJA

Ovlašteni sakupljači otpadnih mazivih ulja.pdf

 

Ovlašteni sakupljači otpadnih jestivih ulja.pdf

 

Ovlašteni sakupljači otpadnih mazivih i jestivih ulja.pdf

 

OTPADNA VOZILA

Popis sakupljača otpadnih vozila.docx

 

 

OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORI

Ovlašteni sakupljači otpadnih baterija i akumulatora.pdf

 

OTPAD KOJI SADRŽI AZBEST

Popis sakupljača građevinskog otpada koji sadrži azbest.docx

 

Promjena veličine fonta