Općina Josipdol

grb140x180

Općinsko vijeće

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

Sjednice

20. sjednica Općinskog vijeća

ODLUKA o  prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju  Proračuna općine Josipdol za 2020. godinu.pdf Općina Josipdol- polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna 2020-1.xls ODLUKA o  prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju  Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2020. godinu.pdf Dječji vrtić Josipdol – polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog

Opširnije »

Održana 18. sjednica Općinskog vijeća

Dana 29. svibnja 2020. godine održana je 18. sjednica Općine Josipdol sa obimnim dnevnim redom. Na sjednici je prihvaćeno Godišnje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za 2019. godinu. Proračun  Općine Jospdol je ostvaren u iznosu od 15.397.861,21 kn, a rashodi u iznosu od 14.053.543,43

Opširnije »

Poslovnik

Sastav

1. JOSIP VUKELIĆ Ravnice 314, oštarije, HDZ- Predsjednik općinskog vijeća

VLADAJUĆI

2. DRAGAN RUDANČIĆ, Siča 61, Josipdol, HDZ – Zamjenik predsjednika općinskog vijeća

VLADAJUĆI

3. RUŽICA NERALIĆ, Siča 12, Josipdol, HDZ – vijećnica

VLADAJUĆI

4. IVANA BOKULIĆ, Siča 14, Josipdol, HDZ – vijećnica

VLADAJUĆI

5. SANJA GERIĆ, Carevo polje 81, Josipdol, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

6. DANICA ŽANIĆ, Ogulinska 51, Josipdol, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

7. MILAN NERALIĆ, Gornje selo 218, Oštarije, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

8. VESELJKO ŠEGAN, Podveljun 40, Josipdol, HDZ – Vijećnik

VLADAJUĆI

9. DRAŽEN GRAČANIN, Oštarije 239 a, Oštarije , HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

10. MILANA TURKALJ,Senjska 63, Josipdol, SDP – vijećnik

OPORBA

11. MIKO MOGUŠ, Senjska 25, Josipdol, Nezavisni – vijećnik

OPORBA

12. TEA TURKALJ, Ogulinska 19, Josipdol, Nezavisni – vijećnica

OPORBA

13. MARICA POLJAK, Siča 36, Josipdol, Nezavisni – vijećnik

OPORBA

14. ĐURO BOCA, Stara Cesta 29, Josipdol, Nezavisni – vijećnica

OPORBA

1.ZDRAVKO JANDRLIĆ, Ogulinska 39, Josipdol, HDZ – Predsjednik općinskog vijeća

VLADAJUĆI

2. JOSIP VUKELIĆ, Ravnice 314, Josipdol, HDZ – Zamjenik predsjednika općinskog vijeća

VLADAJUĆI

3. DANICA ŽANIĆ, Ogulinska 51, Josipdol, HDZ – vijećnica

VLADAJUĆI

4. ANĐELINA BOŽIČEVIĆ, Skradnik 101, Oštarije, HKS – vijećnica

VLADAJUĆI

5. MILAN NERALIĆ, G. Selo 218, Oštarije, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

6. DRAGAN RUDANČIĆ, Siča 61, Josipdol, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

7. DUBRAVKO GALIĆ, C. Polje 8, Josipdol, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

8. IVICA VIDOŠ, Modruš 46, Josipdol, HDZ – Vijećnik

VLADAJUĆI

9. VESELJKO ŠEGAN, Podveljun 40, Josipdol, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

10. JURICA JURIČIĆ, Ravnice 306, Oštarije, HSP – vijećnik

OPORBA

11. MARINKO KRAINA, Sabaljska draga 58 a, Josipdol, HSP – vijećnik

OPORBA

12. MILANA TURKALJ, Senjska 63, Josipdol, SDP – vijećnica

OPORBA

13. IVAN BOŽIČEVIĆ, Šušnjevo Selo 383, Oštarije, HNS – vijećnik

OPORBA

14. EVICA MIHALJEVIĆ, Mihaljevići 134, Oštarije, HSU – vijećnica

OPORBA

Važne odluke

Odbori

Odluke iz 2013. godine

ODLUKA o imenovanju Odbora za financije i proračun ODLUKA o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost ODLUKA o imenovanju Odbora za socijalnu skrb ODLUKA o imenovanju odbora za gospodarstvo

Opširnije »

Zapisnici

Nacrti i prijedlozi

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Josipdol za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 022-06/18-01/13 URBROJ: 2133/13-01-18-01 Josipdol,  14. studeni  2018. godine Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj:  33/01,

Opširnije »

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 022-06/18-01/ 07 URBROJ: 2133/13-01-18-02 Josipdol,  14. Studeni  2018. godine   Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine»

Opširnije »

Objava nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 022-06/18-01/14 URBROJ: 2133/13-01-18-01 Josipdol,  14. studeni  2018. godine Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj:  33/01,

Opširnije »

Izvješća nezavisnih vijećnika

Promjena veličine fonta